Close

slide open top

slide open top

3 việc phổ biến tránh làm sau lưng người khác để đời mình khá hơn

3 việc phổ biến tránh làm sau lưng người khác để đời mình khá hơn
 

1. Không gọi Khách hàng bằng “nó”, “thằng cha đó”, “con mẹ đó”…
Nhiều người trước mặt Khách hàng thì ngọt ngào, trịnh trọng. Khách hàng vừa khuất mặt thì lộ nguyên bản chất. Ngôn từ có sức mạnh. Năng lượng có sự kết nối. Khách hàng có thể không trực tiếp nghe nhưng cảm được hết.
Hãy gọi bằng “anh” “chị”…

2. Không gọi Sếp – đặc biệt là Sếp nước ngoài bằng “nó”.
Tôi từng nghe thấy nhiều bạn làm văn phòng, khi nói về Sếp nước ngoài của mình, tuổi đáng cha chú, như thế này: “John nó đi nghỉ phép rồi”, “Peter nó nói vầy…”
Sự tôn trọng có thể được cảm nhận mà không cần phải nói, tất nhiên là xuyên rào cản ngôn ngữ.

3. Không gọi Vợ/Chồng bằng “nó”, “con đó”, “thằng đó”…
Thế bản thân mình là ai mà lại chọn sống với “nó”, “con đó”, “thằng đó” vậy? Nồi nào vung nấy.

Nói tóm lại, Lễ độ – Cung kính cũng là cách tạo Đức. Mà có Đức thì mặc sức mà ăn. Ngược lại, không có Đức thì không ai cứu nổi. Ông bà dạy rồi.

– Hãy cùng nhau chia sẻ điều tốt đẹp –

(Nguyễn Duy Nhân)