Close

slide open top

slide open top

Hai giá trị & Ba nguyên tắc cơ bản của Kinh doanh

Hai giá trị & Ba nguyên tắc cơ bản của Kinh doanh
 

Các phòng Marketing – Bán hàng nên dán lên để nhớ đi theo con đường Chính đạo:

Hai giá trị:

– Chính trực: Làm đều đúng ngay cả khi không ai nhìn thấy.

– Tử tế: Làm mọi việc dù lớn hay nhỏ cũng đều với tất cả cái Tâm của mình & hướng đến sự hoàn thiện cao nhất.

 

Ba nguyên tắc:

1. Khách hàng không phải kẻ ngốc.

Đó chính là vợ của bạn! Đừng dại dột nói dối vợ.

 

2. Người ta không mua đồ của những kẻ tham lam, cư xử kém.

Hãy biết cho đi. Cho đi chính là nhận lại.

 

3. Kinh doanh là Nuôi trồng chứ không Săn bắn.

Đừng xem khách hàng như những con mồi, con nhạn là đà.

 

(Nguyễn Duy Nhân)