Close

slide open top

slide open top

5 nhóm khách hàng nên tránh xa

5 nhóm khách hàng nên tránh xa
 

Khách hàng là thượng đế nhưng có 5 nhóm thượng đế nên cân nhắc tránh xa:

1. The Stiffer – Khách hàng có vấn đề về tài chính, ngần ngại ký kết hợp đồng & kéo dài thời gian thương thảo.

2.The Abuser – Khách hàng yêu cầu giá thấp vô lý, không có cơ sở & luôn không tôn trọng tư vấn.

3.The Moocher – Khách hàng không muốn thanh toán & hầu như muốn bạn cung cấp miễn phí, càng nhiều càng tốt.

4. Mr./Ms. Clueless – Khách hàng không biết chính xác họ cần gì & họ cũng không tôn trọng, tin tưởng những gì bạn tư vấn, không chi trả khi bạn không đáp ứng họ, mà bạn cũng chẳng biết thế nào để là đủ với họ.

5. Mr./Ms. Unreliable – Khách hàng mà cấu trúc tổ chức họ quá phức tạp, bạn hiếm khi gặp được người quyết định và nội dung thay đổi liên tục.

Ai đã từng gặp những nhóm khách hàng này rồi, hãy chia sẻ trải nghiệm cho mọi người biết đi.

Nguồn: Sưu tầm