Close

slide open top

slide open top

Bạn có thể là doanh nghiệp tiếp theo nếu như không đọc bài này???

Bạn có thể là doanh nghiệp tiếp theo nếu như không đọc bài này???
 

CEO của Nokia đã ngậm ngùi rằng: “Chúng tôi không làm gì sai cả nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn thất bại”.
Nokia từng là một tượng đài về công nghệ trong quá khứ. Thực sự họ không làm điều gì lầm lỡ hay đặt bước đi sai trong kinh doanh, tuy nhiên thế giới này thay đổi quá nhanh, các đối thủ của họ quá mạnh.
Họ đã lỡ các cơ hội học hỏi, họ đã lỡ các cơ hội thay đổi, và họ đã lỡ các cơ hội để phát triển công ty. Và tệ hơn nữa, họ đã lỡ cơ hội để sống sót.
Bài học rút ra trong cuộc đời: Nếu bạn không thay đổi, không tự phát triển bản thân, bạn sẽ sớm bị đào thải.

Hãy nhớ:
1. Điểm mạnh của bạn trong hôm nay có thể sẽ trở nên vô dụng trong ngày mai. Cho dù bạn không làm gì cả nhưng nếu đối thủ của bạn biết thay đổi theo thời thế, bạn có thể sẽ thua cuộc trên đường đời.
2. Luôn tự giác thay đổi và phát triển bản thân là cách để chiến thắng trong mọi chuyện. Nếu bạn không chịu học hỏi những điều mới, chính bạn sẽ dần dần bị đào thải.

Bạn có sẵn sàng cho việc tự tay mình, không ai khác, tự tay mình hoàn tất phiên bản đầu tiên của Chiến lược Thương hiệu & Chiến lược Marketing của công ty chưa?
Bạn có sẵn sàng thay đổi, đối diện với sự thật & hệ thống hóa lại các hoạt động marketing trong công ty hay chưa?
Nếu có thì lớp Marketing Đường Phố CHUYÊN SÂU cuối tuần sau – thứ 6-7-CN (11-12-13/03) dành cho bạn.

Đây là lớp cầm tay chỉ việc. Học xong là Chiến lược xong ngay tại lớp.
Hãy tham gia ngay lần này bởi vì lớp kế tiếp phải đợi 6 tháng sau hoặc đến cuối năm. Thị trường & đối thủ không chờ đợi bạn.
Hãy vào Youtube, bấm “Nguyễn Duy Nhân – Marketing Đường Phố” để xem các ông chủ đã từng học nói gì.
Sau đó truy cập: http://nguyenduynhan.com.vn/marketing-duong-pho-chuyen-sau/
Hoặc đơn giản là gọi hotline: 0909 338 607 – 0909 448 607 để nhận ưu đãi học phí tốt nhất.
Hẹn gặp cuối tuần sau.

Nguồn: bài viết tiếng Anh (Linked-In), tiếng Việt (genk.vn)