Close

slide open top

slide open top

Bạn có biết cây đại thụ lớn nhất trong nghề bán hàng – Tom Hopkins?

Bạn có biết cây đại thụ lớn nhất trong nghề bán hàng – Tom Hopkins?
 

Nếu bạn không thể thành công khi BÁN CHO KHÁCH HÀNG một lí do tại sao họ PHẢI CHỌN sản phẩm/dịch vụ của bạn thì
Khách hàng thành công khi BÁN CHO BẠN một lí do tại sao họ KHÔNG MUA.
Dù kết quả như thế nào đi nữa thì QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG VẪN DIỄN RA.

P/s: Hình tôi may mắn chụp chung với một trong những cây đại thụ lớn nhất trong nghề bán hàng tại Singapore – thầy của tôi: Tom Hopkins.