Close

slide open top

slide open top

Bí mật tận hưởng thử thách trong cuộc sống.

Bí mật tận hưởng thử thách trong cuộc sống.
 

Mỗi khi có thử thách tưởng như khó vượt qua được & thực tế đôi khi không vượt qua được, tôi nhớ đến 3 câu thần chú:

1. Nếu cái gì trên cuộc đời này xảy ra cũng thuận theo ý muốn của mình, thì nghĩ coi, khi đó mình là ai, là Đấng nào, Thánh nào, mình “kinh khủng” đến mức độ nào & chắc ông trời cũng phải “xách dép” chạy theo.

2. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chẳng có đúng sai, tốt xấu, chuyện lớn – chuyện nhỏ gì hết. Tất cả đều là bài học, đều là trò chơi trong cuộc đời tạm bợ này mà thôi.

3. Nhiều khi còn thở là tốt rồi. Thiếu tiền không chết. Đuổi việc không chết. Phá sản càng không chết. Bị phản bội lại càng không thể chết. Nhưng 1 hơi thở đi ra mà không đi vô là chết chắc.

Cuộc đời đơn giản bấy nhiêu thôi.

(Nguyễn Duy Nhân)