Close

slide open top

slide open top

Bí mật trong giao tiếp

Bí mật trong giao tiếp
 

Trong một cuộc nói chuyện trực tiếp, thông điệp người nghe nhận được cấu thành từ 3 yếu tố:

– Ngôn từ
– Điệu bộ/ngôn ngữ cơ thể
– Giọng điệu.

Trong đó ngôn từ chỉ chiếm 7% tác động đến người nghe, 38% là do giọng điệu & quan trọng nhất 55% lại dành cho ngôn ngữ cơ thể.

Thế nhưng trước một cuộc nói chuyện, người ta lại đầu tư nhiều thời gian nhất cho ngôn từ. Bạn có như vậy không?

Sự thật là: Nói gì không quan trọng bằng nói như thế nào.