Close

slide open top

slide open top

Marketing Đường Phố  Bí mật trong giao tiếp

Bí mật trong giao tiếp

Trong một cuộc nói chuyện trực tiếp, thông điệp người nghe nhận được cấu thành từ 3 yếu tố: – Ngôn từ – Điệu bộ/ngôn ngữ cơ thể – Giọng điệu. Trong đó ngôn từ chỉ chiếm 7% tác động đến người nghe, 38% là do giọng điệu & quan trọng nhất 55% lại dành […]

Read more...