Close

slide open top

slide open top

Quy trình tư duy What – Why – How

Quy trình tư duy What – Why – How
 

Bước 1: Chúng ta muốn làm cái gì?

Bước 2: Tại sao chúng ta muốn/phải làm điều này?

Bước 3: Làm như thế nào?

ad

Bước 1:

Hãy chỉ 2 tay vào đầu của mình khi hỏi: Chúng ta muốn làm cái gì?

* Doanh nghiệp: Công ty muốn tung ra sản phẩm gì? Muốn chạy chiến dịch gì? Dùng công cụ truyền thông nào?…

* Cá nhân: Bạn muốn làm nghề gì? Muốn khởi nghiệp bằng cách mua bán mặt hàng nào?

Bước 2:

Hãy đặt tay lên ngực khi hỏi: Tại sao chúng ta phải làm điều này?

* Doanh nghiệp: Tại sao phải tung ra sản phẩm đó? Tại sao phải chạy chiến dịch đó? Tại sao phải xài công cụ đó?

* Cá nhân: Tại sao bạn chọn nghề nghiệp đó? Tại sao phải khởi nghiệp bằng mặt hàng-dịch vụ đó mà không phải lựa chọn khác?

Bước 3:

Hãy đưa hai bàn tay ra trước mặt và hỏi: Làm như thế nào?

* Doanh nghiệp: Tung như thế nào để đạt mục tiêu kinh doanh? Chạy chiến dịch đó như thế nào – phối hợp bao nhiêu công cụ – thông điệp ra sao…? Dùng công cụ đó như thế nào cho hiệu quả?

* Cá nhân: Làm sao để có được & thăng tiến với nghề nghiệp đó? Làm sao để bán mặt hàng đó cho chạy, cho tồn kho thấp nhất, cho xoay vòng vốn nhanh nhất…?

Trong thực tế, chúng ta trả lời câu hỏi “Tại sao” càng rõ ràng thì câu hỏi “Làm thế nào” càng đơn giản. “Tại sao” mới là câu hỏi nhức đầu nhất.

Tuy nhiên, nếu các bạn thử chậm lại một phút để quan sát thì sẽ thấy con người thường xem nhẹ bước “Tại sao” và đi thẳng từ bước “Cái gì” đến bước “Làm thế nào?”.

Đó là một ví dụ nhỏ về sự khác nhau giữa những cá nhân được đào tạo để suy nghĩ chiến lược & những cá nhân được lập trình để thực thi.

Nguyễn Duy Nhân