Close

slide open top

slide open top

Sự Chính Trực.

Sự Chính Trực.
 

Tố chất quyết định thành bại về lâu dài của một con người: Sự Chính Trực.
Warren Buffett đã nói:
1. Khi tuyển người, bạn tìm 3 tố chất: Sự Chính trực – Sự thông minh & Năng lượng. Nếu họ không có yếu tố đầu tiên, hai yếu tố còn lại sẽ giết bạn.
2. Tốn 20 năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần 5 phút để phá hủy nó. Nếu nghĩ về điều này, bạn sẽ làm khác đi.
.
Chính trực. Chính trực & Chính trực. Không còn lựa chọn nào khác.

Nguyễn Duy Nhân