Close

slide open top

slide open top

Tại sao khách hàng chúng tôi phải tin bạn?

Tại sao khách hàng chúng tôi phải tin bạn?
 

Một trong những câu hỏi cơ bản & kinh điển nhất của Marketing là: Tại sao khách hàng chúng tôi phải tin bạn?

Tôi rất ấn tượng những công ty & sản phẩm sẵn sàng trả lời trước câu hỏi này ngay cả khi chưa được hỏi. Trả lời càng đơn giản, càng marketing đường phố càng tốt.

Hãy hạn chế tối đa việc kích thích lý trí của khách hàng thức dậy bằng cách để họ tự đặt câu hỏi.