Close

slide open top

slide open top

Tin hay không? Nên làm hay không nên làm?

Tin hay không? Nên làm hay không nên làm?
 

Này bạn tôi ơi,

– Chớ có tin điều gì bởi vì được nghe điều đó nhiều lần.
– Chớ có tin bởi vì đó là truyền thống.

.
– Chớ có tin bởi vì đó là lời đồn.
– Chớ có tin bởi vì điều đó đúng với sách vở & kinh điển truyền tụng.

.
– Chớ có tin bởi vì nó nghe có vẻ hợp lý.
– Chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư tưởng.

.
– Chớ có tin bởi vì lí luận logic & suy diễn.
– Chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình.

.
– Chớ có tin bởi vì người nói điều đó có vẻ là người đáng tin.
– Chớ có tin bởi vì người đó là thầy của mình.

Nhưng này, khi mình tự biết rằng, những hành động này là bất thiện, là đáng chê trách, những hành động này khi được chấp nhận & thực hiện sẽ dẫn đến gây hại, bất hạnh & đau khổ. Thì bạn ơi, hãy từ bỏ hành động đó.

(Phỏng theo lời Phật dạy trong cuốn: Không Thể Sống Thiếu Thiền – thiền sư Sayadaw U Jokita)